WARUNKI PRZECHOWYWANIA TOREB

W trakcie magazynowania toreb papierowych wymagane są szczególne warunki klimatyczne, na które wrażliwe są surowce z których wyprodukowane są torby, a w szczególności papier, kleje i farby.

Szczegółowe wymagania na pomieszczenia magazynowe i panujące w nich warunki są następujące:

– pomieszczenia magazynowe muszą być suche, przewiewne, zabezpieczone przed gryzoniami

– składowanie toreb wyłącznie w oryginalnych kartonach najlepiej na paletach (niedopuszczalne jest składowanie kartonów z torbami bezpośrednio na posadzce ze względu na wchłanianie przez kartony i torby wilgoci)

– ochrona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (najlepiej zaciemnienie)

– temperatura wewnątrz magazynu w zakresie od +5C do +35C, optymalnie od 20C do 25C

– wilgotność względna od 35% do 60%

– spoiny klejów HOT MELT przy nasłonecznieniu mogą ulec przebarwieniu

– spoiny klejone klejami na zimno (szczególnie pasty do klejenia dna torby) bardzo wrażliwe na   wilgotność powietrza i temperatury ujemne (następuje duże osłabienie powierzchni sklejonych)

– farby wykorzystane do wykonania nadruku na torbach wrażliwe na przebarwienia pod wpływem nasłonecznienia.