Kontakt z żywnością

Wszystkie stosowane papiery do produkcji toreb spełniają normy UE i posiadają stosowne certyfikaty uznawanych w świecie laboratoriów badawczych.